Dižkoki un savdabīgie koki:

  • Liepa – aug Mežvidu muižas parkā , apkārtmērs – 3,35 m;
  • Apse– aug Mežvidu ciemata centrā pie dzelzceļa stacijas, apkārtmērs – 5,06 m;

  • Osis– aug II mežvidu pamatskolas apkārtnes , apkārtmērs – 4,60 m;

  • Ozols – aug netālu no Padoles,  apkārtmērs  -4,6 m;
  • Sudrabapse – Annasmuižas parkā, apkārtmērs – 5,22m.