Dižkoki:

  • Salnavas parka ozols – apkārtmērs – 4.5m, vainaga platums 19 –17 m,
  • Ruskulovas parka ozols – apkārtmērs – 4 m,
  • Žeikaru ozols – apkārtmērs – 4.7 m, vainaga platums 18.5-19 m, 0.3 m augstumā žuburojas 5 atzaros, viens atzars nozāģēts,
  • Salnavas parka liepa – apkārtmērs – 5.5m, vainaga platums 19 –21 m, atbilst īpaši aizsargājamo koku kategorijai,
  • Salnavas parka divžuburu liepa – apkārtmērs – 4.2m, vainaga platums 20 –19 m, dobumaina, atbilst īpaši aizsargājamo koku kategorijai;
  • Salnavas parka kļava – apkārtmērs 4,6 m;