Gomeļmuižas parks (Cirmas pagasts) – dabas piemineklis , kurā atrodas arī divi dižkoki (parastais ozols, apkārtmērs 4.54 m un parastā liepa, apkārtmērs 4,27 m) un 4 aizsargājamo augu atradnes (kopā 3 sugas).

 

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs