Malnavas koledža apsaimnieko lielāko muižas kompleksu ar plašu un rūpīgi koptu parku. Vecais muižas parks stādīts ap 1830. gadu. Šī parka platība ir 6,9 hektāri, no kuriem 0,1 ha aizņem dīķis. Parkam ir regulārs plānojums ar labi koptiem svešzemju koku grupu stādījumiem. Cauri vecajiem muižas vārtiem var nokļūt priekšpils laukumā, kura pretējā pusē atrodas pils, kam aizmugurē paveras gara , regulāra perspektīva ar šaurām kulisēm. Visā parka teritorijā ir iekopti zālieni, celiņi un atpūtas laukumi. Krāšņajā parka ainavā iekļaujas muižas kompleksa ēkas, to starpā 19. gs. sākumā celtā klēts ar klasicisma būvapjomiem. Blakus vecajam muižas parkam ierīkots Ziedoņa dārzs, kura platība ir aptuveni 11 hektāri.

 

 Zīmele A. Kultūrvēsturiskais mantojums – 2000.// Ludzas zeme, 2000. 5 sept.-4. lpp.

 

Plāšāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzē