Mežvidu parks – dabas piemineklis, atrodas Mežvidu pagastā. Tā platība ir 5 ha

Dibināts 2001g.; Noteikumi Nr.131 par dendroloģiskajiem stādījumiem (LR MK, 2001 g.)

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs

http://celteka.lv/?apr=6870