Runtortas parks  – dabas piemineklis, kurš atrodas pie Ludzas pilsētas dienvidrietumu robežas Runtortas ezera dienvidu krastā.

Saskaņā ar MK 20.03.2001. noteikumiem Nr. 131 “Noteikumi par aizsargājamiem dendroloģiskajiem stādījumiem” Runtortas parkam ir noteikts dabas pieminekļa statuss.

Runtortas parkā sastopamās introducētās koku un krūmu sugas :

 Eiropas lapegle, Sibīrijas ciedrupriede, rietumu tūja, ošlapu kļava, sudrabkļava, kokveida karagāna, krūma karagāna, Vācijas krustābele, Tatārijas sausserdis, parastais filadelfs, kārpainais filadelfs, irbeņlapu fizokarps, baltā apse, balzampapele, Petrovskas papele, kaillapu roze, sārtlapu roze, rosa majalis, noraglapu roze, rievainā roze, trauslais vītols, sarkanais plūškoks, pīlādžlapu sorbārija, Bijāra spireja, Baltrozā spireja, baltais grimonis, strautu sniegoga, Ungārijas ceriņš, matainais ceriņš, parastais ceriņš, Amerikas liepa, vilnainā irbene, mazā kapmirte.

 

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs