18.gadsimta beigās veidojies Salnavas muižas komplekss ar skaistu parku. Salnavas muižas parkā regulāri stādījumi saglabājušies tikai ap bijušo kungu māju, bet visā pārejā teritorijā plānojums ir brīvs. Parka platība ir 7,8 hektāri, no kuriem apmēram vienu hektāru aizņem sarežģītas formas dīķi. Acij tīkams ir centrālais dīķis ar romantiskām saliņām un divas lauces ar retu koku stādījumiem un alejām. Parka ainavu lieliski papildina liels akmens un diža liepa (apkārtmērs 5,5 m). Saglabājies nostāsts par to, ka no dīķiem izsmeltā zeme sabērta uzkalniņā, kur uzcelta baznīca. Salnavas muižas parks līdzīgi daudziem citiem parkiem atstāj netraucētas dabas iespaidu.

 

Zīmele Aija. Kultūrvēsturiskais mantojums – 2000 // Ludzas zeme. 2000.5.sept.-4.lpp.

Plāšāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzē