Akaišu purvs – zemais purvs ~2 km no Zilupes upes un Zilezera.

Platība 564 ha

Kūdras slāņa vidējais dziļums 1,2 m, lielākais 2 m

Kopējie kūdras krājumi 6,8 mlj m3.

Galvenā notece uz Zilupi rietumu daļā nosusināti 286 ha

 

 

Latvijas daba. 1.sēj. – Rīga: Latvijas enciklopēdija, 1994. – 31.lpp.