Gulbju purvs (Ļebedinca purvs) – augstais purvs  Zilupes baseinā (purva ziemeļaustrumu daļa iestiepjas Krievijā).

Platība 1108 ha

Kūdras slāņa vidējais dziļums 3 m, lielākais 7 m

Kopējie kūdras krājumi 33 mlj m3

Līdz 1,5 m dziļumā kūdra maz sadalījusies, zem tās līdz 1,2 m biezs sapropeļa slānis. Purvs ir klajš, apaudzis ar retām priedītēm. No tā ziemeļu daļas iztek Robeža, ūdeņi no dienvidu daļas noplūst uz Kurjanku. Ziemeļaustrumu daļā slīkšņas, Ļebedinca ezers (7,1 ha). Purvs iekļauts dzērvenāju liegumā – Gulbju un Platpirovas purvs

 

Latvijas daba. 2.sēj. – Rīga: Latvijas enciklopēdija, 1995. – 133.lpp.