Jasku purvs atrodas rajona austrumu malā, ~14 km uz ziemeļaustrumiem no Ludzas, Zilupes līdzenumā.


Platība 664 ha (317 ha aizņem augstais purvs, 233 ha –pārejas, 114 ha – zemais purvs)


Kūdras slāņa vidējais dziļums 1,8 m, lielākais 4,2 m


Kopējie kūdras krājumi 11 mlj m3


Galvenokārt vidēji un labi sadalījusies augsta un pārejas purva kūdra; zem augstā purva kūdras sapropelis. Purvs veidojies, pārpurvojoties sauszemei un aizaugot ūdenstilpēm. Gar purva ziemeļrietumu malu tek Ludza. Purva pārsvarā apaudzis ar kokiem un krūmiem 


 


 


Latvijas daba. 2.sēj. – Rīga: Latvijas enciklopēdija, 1995. –187.lpp.