Kalnasalas purvs – augstais purvs rajona ziemeļu daļā, ~10 km uz austrumiem no Kārsavas, Rītupes baseinā.

Platība 612 ha

Kūdras slāņa vidējais dziļums 1,3 m, lielākais 3,5 m

Kopējie kūdras krājumi 6,7 mlj m3.

Vīrskārtā kūdra maz sadalījusies, dziļāk – vidēji un labi sadalījusies. Purvs veidojies, aizaugot senam ūdens baseinam. Purva ūdeņu novadīšanai dienvidrietumu malā izrakts novadgrāvis. Purvs ir apaudzis ar mežu, sīkām priedītēm.

 

 

Latvijas daba. 2.sēj. – Rīga: Latvijas enciklopēdija, 1995. – 213.lpp.