Kreiču purvs atrodas rajona ziemeļaustrumu daļa, ~18 km no Ludzas, Zilupes līdzenumā, Goliševas un Blontu pagastā.


Platība 3830 ha; purva austrumu daļa aizņem augstais purvs (2476 ha), rietumu daļa – zemais purvs (1354 ha)


Kūdras slāņa vidējais dziļums 3,3 m, lielākais 6,5 m


Kopējie kūdras krājumi 78,2 mlj m3.


Augstajā purva zem kūdras vietām sapropelis. Augstais purvs ir klajš, akačains. Zemais purvs apaudzis ar kārkliem un bērziem; nosusināti 230 ha, tie apauguši ar mežu.


1999.gadā dibināts dabas liegums „Kreiču purvs”


 


 


Latvijas daba. 3.sēj. – Rīga: Latvijas enciklopēdija, 1995. –26.lpp.


http://www.dap.gov.lv/?objid=673