Krivandu purvs – zemais purvs rajona austrumu daļā, Zilupes baseinā.


Platība 1258 ha


Kūdras slāņa vidējais dziļums 1,3 m, lielākais 2,7 m


Kopējie kūdras krājumi 16,2 mlj m3.


Kūdra vidēji un labi sadalījusies. Purvs veidojies Zilupes līdzenuma ap Daļkas ezeru (platība 11,5 ha). Purva ūdeņi noplūst uz Kurjanku,. Apmērām 415 ha purva platības nosusināti.


 


Latvijas daba. 3.sēj. – Rīga: Latvijas enciklopēdija, 1995. –30.lpp.