Kugriņu purvs – zemais purvs rajona ziemeļu daļā (neliela daļa Balvu rajonā), ~11 km uz rietumiem no Kārsavas, Ičas baseinā.


Platība 1337 ha


Kūdras slāņa vidējais dziļums 1,7 m, lielākais 3,5 m


Kopējie kūdras krājumi 22,6 mlj m3.


Kūdra vidēji un labi sadalījusies, zem kūdras 5 m biezs sapropeļa slānis. Purvs veidojies Adzeles pacēlumā pie Vidēja ezera (platība 4,7 ha) un Kugru ezera (2,4 ha). Nosusinātajā purva daļā (135 ha) iekultivētas pļavas, pārējā teritorija mežs


 


Latvijas daba. 2.sēj. – Rīga: Latvijas enciklopēdija, 1995. – 213.lpp.