Lauču-Verņu purvs – zemais purvs Zvirgzdenes pagastā, ziemeļrietumu malā


Platība 184 ha


 


Trojanovskis V. Ludzas zeme.- Ludza: Ludzas rajona padome, 2004.- 291.lpp.