Mudovkas purvs – zemais purvs rajona dienvidaustrumu daļā, uz dienvidaustrumiem no Pasienes, Zilupes līdzenumā.


Platība 634 ha


Kūdras slāņa vidējais dziļums 2,2 m, lielākais 6 m


Kopējie kūdras krājumi 13,9 mlj m3.


Kūdra vidēji un labi sadalījusies; zem kūdras sapropelis. Gar purva rietumu malu tek Zilupe. Ar vaļējiem grāvjiem nosusināti 314 ha, ar drenāžu – 16 ha; nosusināto teritoriju izmanto ganībām. Purva neskārta platība apaugusi ar krūmiem vai klaja.


 


Latvijas daba. 4.sēj. – Rīga: Latvijas enciklopēdija, 1997. – 15.lpp.