Peikstuļnīcas-Salas purvs – zemais purvs Kārsavas un Balvu novados, Adzeles pacēlumā.

Platība 7606 ha (Kārsavas novadā 7426 ha)

Kūdras slāņa vidējais dziļums 1,1 m, lielākais 6 m

Kopējie kūdras krājumi 72,6 mlj m3.

Kūdra vidēji un labi sadalījusies; zem kūdras vietām sapropelis. Purvs veidojies Ičas un tās pieteku ielejās. Purvs sastāv no vairākām atsevišķām daļām –  Peikstuļnīcas (~3220 ha), Salnavas (~1780 ha), Francsalas (~470 ha) un Soloviču purva (~150 ha). Ar vaļējiem grāvjiem un drenāžu nosusināti 2538 ha, ko izmanto kā pļavas un ganības. Mežs aizņem 3755 ha.

 

Latvijas daba. 4.sēj. – Rīga: Latvijas enciklopēdija, 1997. – 96.lpp.