Putinovas purvs – zemais purvs, ~8 km uz dienvidrietumiem no Ludzas.


Platība 711 ha


Kūdras slāņa vidējais dziļums 1,4 m, lielākais 2,5 m


Kopējie kūdras krājumi 9,9 mlj m3.


Kūdra labi sadalījusies, zem kūdras līdz 1,5 m biezs sapropeļa slānis. Ar drenāžu nosusināti 324 ha, ko izmanto kā pļavas un ganības. Pārējā teritorija apauguši ar mežu, no tās 127 ha nosusināti ar vaļējiem grāvjiem. Purva ūdeņus novada Paborga uz Runtortas ezeru.


 


Latvijas daba. 4.sēj. – Rīga: Latvijas enciklopēdija, 1997. – 203.lpp.