Spirku purvs – augstais purvs, ~17 km uz ziemeļaustrumiem no Ludzas, Zilupes līdzenumā.


Platība 737 ha


Kūdras slāņa vidējais dziļums 1,9 m, lielākais 3,7 m


Kopējie kūdras krājumi 14 mlj m3


Līdz 1 m dziļuma kūdra maz sadalījusies, dziļāk vidēji un labi sadalījusies. Apmērām 1,5 km uz rietumiem no purva tek Ludza. Purvs apaudzis ar retām priedītēm.


 


Latvijas daba. 5.sēj. – Rīga: Latvijas enciklopēdija, 1998. – 145.lpp.