Tjapku purvs –zemais purvs rajona austrumu daļā, ~12 km uz austrumiem no Ludzas, Mudavas zemienē.


Platība 1061 ha


Kūdras slāņa vidējais dziļums 1,2 m, lielākais 5 m


Kopējie kūdras krājumi 12 mlj m3


Kūdra vidēji un labi sadalījusies; zem kūdras sapropelis. Daļa purva ūdeņu tiek novadīti uz Ludzu, kas tek gar purva ziemeļrietumu malu. Ar vaļējiem grāvjiem nosusināti 660 ha, ar drenāžu – 95 ha. Nosusinātās platības aizņem mežs. Purva austrumu daļu šķērso Ludzas – Aizpūres ceļš.


 


Latvijas daba. 5.sēj. – Rīga: Latvijas enciklopēdija, 1998. – 222.lpp.