Vindrižu purvs (Platpirovas purvs) atrodas uz austrumiem no Ludzas, pie robežas ar Krieviju, Zilupes līdzenumā.


Platība 720 ha; lielāko daļu (465 ha) aizņem augstais purvs, 160 ha – zemais purvs (galvenokārt austrumu daļā)


Kūdras slāņa vidējais dziļums 1,8 m, lielākais 5 m


Kopējie kūdras krājumi 10,5 mlj m3


Augsta purva kūdra līdz 1 m dziļuma maz sadalījusies, dziļāk vidēji un labi sadalījusies; zem kūdras sapropelis, pārejas purva un zema purva kūdra labi sadalījusies. 1,5 km uz austrumiem no purva tek Zilupe. Gar ziemeļu malu – Robeža. 24 ha apauguši ar mežu, pārējā purva daļā retas priedītes. 415 ha iekļauti dzērvenāju liegumā Gulbju un Platpirovas purvs


 


Latvijas daba. 6.sēj. – Rīga: Latvijas enciklopēdija, 1998. – 89.lpp.