Zuju purvs – zemais purvs rajona ziemeļaustrumu daļā, ~5 km uz dienvidaustrumiem no Mērdzenes, Zilupes līdzenumā.


Platība 945 ha


Kūdras slāņa vidējais dziļums 1,1 m, lielākais 3,2 m


Kopējie kūdras krājumi 10,4 mlj m3


Kūdra vidēji un labi sadalījusies; zem kūdras vietām sapropelis. Cauri tek meliorācijas novadgrāvji, kas novada ūdeņus uz Strauju, Čodarānu upi un tās pieteku Silagaiļu strautu. Nosusināti 267 ha. 650 ha apauguši ar mežu.


 


Latvijas daba. 6.sēj. – Rīga: Latvijas enciklopēdija, 1998. – 154.lpp.