Iča – Aiviekstes labā krasta pieteka, tā ietilpst Daugavas baseinā, iztek no Mazā Čakšu (Pirtnieku) ezera Burzavas paugurainē. Upe tek cauri Balvu un Rēzeknes novadam un pa Kārsavas novadu robežu. Lielākās pietekas – Zušupe, Starica, Mažica, Desas strauts, Strodu strauts, Salas –Ruskulovas strauts, Tilža, Ķeiba, Paukle, Dziļaune.

Garums 71 km

Baseins 1060 km2

Kritums  57 m (0.8m/km)

 

// Latvijas daba. 2.sēj. – Rīga: Latvijas enciklopēdija, 1995. – 160.lpp.

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs