Istra (Istrenka) – Zilupes kreisā pieteka. Tek pa Latgales augstienes Dagdas un Rāznavas pauguraini. Lejtece Zilupes līdzenumā iztek no Dziļezera pie Vecslabadas, kuram cieši piekļaujas Istras ezers ar pieteku Zeilovas strautu un Audzeļu ezers ar pieteku Cigeļņu . Upes augštecē pļavas un mežu puduri. Pa ļoti pauguraino apvidu upe tek uz ziemeļiem ar lieliem un maziem līkumiem. Relatīvs kritums augštecē 0,5 m/km, vidustecē 0,8 m/km, bet lejtecē, augstienes nogāzē tas sasniedz 2,2 m/km un tikai plašajā Zilupes ielejā samazinās līdz 0,2 m/km. Baseinā 23 ezeri (kopplatība 8,58 km2 ). 15 pietekas, lielākās – Lauderu strauts (10 km), Grīva (6 km). Lejtecē upe šķērso Rēzeknes – Zilupes dzelzceļa līnija, Ludzas – Zilupes un Dagdas – Zilupes ceļš.

Garums 39 km

Baseins 272 km2

Kritums 34,3 m

 

//Latvijas daba. 2.sēj. – Rīga: Latvijas enciklopēdija, 1994. – 179.lpp.

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs