Līdūkšņa (Līdeksne, Kalaša strauts, Zuzupe) – Lielā Zurzu ezera pieteka.

Baseins ļoti paugurainajā Latgales augstienes vidusdaļā. Iztek no Līdūkšņas ezera, kas uzņem Nirzas ezera ūdeņus (šo ezeru baseinu veido pusi ezera baseina). Lejtecē upe no kreisā krasta uzņem Kurmas ezeru noteci. Ietek L.Zurzu ezerā, no kura ir notece caur Vidus ezeram uz Pildas ezeru un pa Pildu uz L.Ludzas ezeru. Upes baseinā ir 6 ezeri (kopplatība 8 km2). Upes relatīvs kritums augštecē 7,5 m/km, vidustecē un lejtecē 1,3 m/km.

Garums 17 km

Baseins 66,5 km2

Kritums 31,5 m

 

Latvijas daba. 3.sēj. – Rīga: Latvijas enciklopēdija, 1995. – 115.lpp.