Pilda (augštecē Robežniece, Ilža, lejtecē Isnauda, Nukša), ietek Lielajā Ludzas ezerā. Baseins Rāznavas paugurainē un Rēzeknes pazeminājumā. Upe iztek no Brodaižas ezera un tek ziemeļu virzienā cauri vairākiem ezeriņiem. Augštece uzņem no labā krasta Aunejas strautu (no Aunejas ezera), no kreisā – Porkaļu upīti, kas novada Porkaļu, Rogaižu un Vorcu ezeru ūdeņus. Upe tek cauri Pildas ezeram, kam ir pietece no Zurzu ezeriem, kurā savukārt no dienvidaustrumu puses ietek Līdūkšņa (17 km; novada Kurmas ezeru un Nirzas ezera ūdeņus). Lejtece upē ir kr. pieteka Kivdolica (22 km; baseinā Sniedziņu, Kivdalovas u.c. ezeri) uz dienvidaustrumiem no Pildas ciema atrodas Lugovkas ūdensdzirnavas.


Garums 36 km


Baseins 325 km2


Gada notece 0,065 km2


Kritums 48 m (1,3 m/km)


 


 


Latvijas daba. 4.sēj. – Rīga: Latvijas enciklopēdija, 1997. – 129.lpp.