Rītupe (Ūdrāja, Krievijas Utroja) – Veļikas pieteka. Upe iztek no Meirānu ezera Rēzeknes novadā pie Bērzgales. Augštece Burzavas paugurainē. Zilupes līdzenumā un Abrenes nolaidenumā. Krievijā upe tek pa Veļikajas (Mudavas) zemieni uz ziemeļiem. Ietek Velikajā no kreisa krasta ~10 km lejpus Ostrovas. Lielākā pieteka lejtecē – Lža (tās augštece Latvijā – Ludza). Upei lielākās pietekas Latvijā (labā): Strauja (24 km), Ziblas strauts. Lejpus Abrenes upē ietek Lada (Ledupe). Upe ir stipri līkumaina, ar plašām palienēm un daudzām vecupēm; vietām regulēta. Stipri aizaugusi, galvenokārt ar meldriem un glīvenēm. Daudz parasto upes zivju. Ūdenskritumam izmantojama no Stiglavas (Mērdzenes pag). upei tuvumā ir Sanktpēterburgas – Varšavas dzelzceļa līnija un autoceļš, kas to vairākkārt šķērso.

Garums 176 km (Latvijā 56 km)

Baseins >3012 km2 (Latvijā 1453 km2)

Gada notece 0,06 km2(Latvijā 0,123 km2)

Kritums Latvijā 49 m (0,74 m/km)

 

Latvijas daba. 5.sēj. – Rīga: Latvijas enciklopēdija, 1998. – 7.lpp.

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēku datu bāzēs