Sarjanka (Sārija, Sarja) – Daugavas labā pieteka (lejtece Baltkrievijā). Upe iztek no Bižas ezera dienvidaustrumu gala. Augštecē tek pa Rāznavas pauguraini, vidustecē – pa Dagdas pauguraini. Augštecē no kreisa krasta upe ieplūst novadgrāvju ūdeņi. Latvija teritorijā upes gultne gandrīz 40 km garuma regulēta. Tā novadīta gar Grīvas ezera malu. Tuvojoties Baltkrievijas robežai, upe tek pa dziļāku ieleju. Šajā posmā pie Timaņiem un Burakiem bijušas ūdensdzirnavas. Lielākas pietekas: labā – Siņicas strauts (8 km), Volčica (12 km), Dēnīca (12 km), Malciņa (11 km), Čaušica (21 km), Asūnīca (35 km, pēc citiem datiem -23,6 km); kreisā – Nalogu strauts 98 KM0, Vanagupīte (9 km), Mālnīca (7 km). lejpus Malnīcas ietekas 7 km garā posmā upe ir Latvijas un Baltkrievijas robežupe. Upes baseinā 75 ezeri (kopplatība 29 km2). Upe šķērso Ezernieku – Šķaunes un Ludzas – Dagdas ceļš.

Garums 77 km (Latvijā 50 km)

Baseins 1047 km2 (Latvijā 840 km2)

Gada notece 0,25 km2

Kritums 63 m (0,8 m/km)

 

//Latvijas daba. 5.sēj. – Rīga: Latvijas enciklopēdija, 1998. – 48.lpp.

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs