Strauja – Rītupes labā pieteka. Upes sākumu veido grāvji uz dienvidrietumiem no Pušmucovas. Upes gultne visā garumā regulēta, tā ir ~10 m plata, vietām pat platāka. Baseina augšgals atrodas Burzavas pauguraines ziemeļaustrumu malā, tā pārējā daļa – Zilupes līdzenumā. Lielāka pieteka – Kreiču strauts. Upe ietek Rītupe uz dienvidiem no Zeļčavas.

Garums 24 km

Baseins 121 km2

Gada notece 0,024 km2

Kritums 41 m (1,7 m/km)

 

//Latvijas daba. 5.sēj. – Rīga: Latvijas enciklopēdija, 1998. – 161.lpp.

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs