Istalsna (līdz Istalsnas ezeram Ļadiņa). Iztek no Sporņa ezera Rāznavas paugurainē, 1,5 km uz austrumiem no Nirzas. Tek cauri nelielam ezeriņam. Upes lejtece Rēzeknes pazeminājumā. No Istalsnas ezera upe tek pa plašu pļavu masīvu uz Lielo Ludzas ezeru dienvidu galu. Baseinā pārsvarā tīrumi. Relatīvs kritums līdz Istalsnas ezeram 2,1 m/km, lejpus tā 1,1 m/km/ Upi šķērso Rēzeknes – Zilupes dzelzceļa līnija, Ludzas – Zilupes un Ludzas – Ciblas ceļš.

Garums 20 km

Baseins 86,6 km2

Kritums 26,4 m (1,3 m/km)

 

//Latvijas daba. 2.sēj. – Rīga: Latvijas enciklopēdija, 1995. – 179.lpp.

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs