Ludza (Krievijas Lža) – Veļikajas pietekas Utrojas (Rītupes) labā pieteka. Upe iztek no Lielā Ludzas ezera, kas pa Pildu uzņem Nirzas, Pildas, Kurmas ezeru u.c. ezeru ūdeņus. Upes baseina augšdaļa atrodas Latgales augstienē, bet upe tek galvenokārt pa Mudavas (Veļikajas) zemieni. Sākumā upe līkumo pa Rēzeknes pazeminājumu augstienes malā samērā augstos krastos. Pie Felicianovas darbojas neliela HES. Tekot gar Kreņovas, Tjapku un Jasku purvu.

Upe uzņem meliorācijas novadgrāvjus. Līdz Ciblai pirmajos 8 km relatīvs kritums ir samērā liels – ~3 m/km, bet, upe plūstot pa Zilupes līdz robežai, – tikai 0,26 m/km, (Kreņovas un Tjapku purva posmā 0,05 m/km), posmā gar Krievijas robežu – 0,4-0,6 m/km. Lielākas pietekas: kreisā – Salupīte, Čodarānu upe (23 km; pieteka Silagaiļu strauts), labā – Djatlovka (19) km), Iņņica, Ulovica (abas Krievijā). Bez tam upei ir vēl 25 īsākas pietekas (kopgarums 26 km). upi šķērso vairāki ceļi (Kārsavas – Krasnogorodskas ceļš u.c.)

Garums 156 km (Latvijā 29 km, Latvijas un Krievijas robežupe ~80 km)

Baseins 1570 km2 (Latvijā 919  km2)

Gada notece 0,26 km2

Kritums 115  m (Latvijā 42 m)

Latvijas daba. 3.sēj. – Rīga: Latvijas enciklopēdija, 1995. – 163.lpp.

Irēnas Pavlovas foto (Lidumnieki)

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs