Salas –Ruskulovas strauts – Ičas labā pieteka. Par upes sākumu uzskatāmi grāvji uz ziemeļiem no Pureņu dzelzceļa stacijas. Upe un visas tā pietekas jau no 20 gs. 30. gadiem ir regulēti. Baseins atrodas Adzeles pacēluma dienvidaustrumu stūri, tas pārsvarā ir līdzens un pārpurvots, vietām paceļas atsevišķi pauguri.

Garums 19 km

Baseins 66,8 km2

Gada notece 0,013 km2

Kritums 6 m (0,3 m/km)

 

Latvijas daba. 5.sēj. – Rīga: Latvijas enciklopēdija, 1998/. – 37.lpp.