Zilupe (Krievijā Siņaja) – Veļikajas kreisā pieteka. Upe sākas Baltkrievijā, purvā uz rietumiem no Osvejas ezera. 12 km garā posmā Zilupe ir Latvijas un Baltkrievijas un Latvijas un Krievijas robežupe, tālāk 59 km tek pa Latvijas teritorijas, tad 9 km ir Latvijas un Krievijas robežupe un lejpus Robežas ietekas ieplūst Krievijas teritorijā.

Zilupe tek pa Zilupes līdzenumu, tās kreisā krasta pieteku baseinā atrodas Dagdas un Rāznavas paugurainē. Upes baseinā ir daudz ezeru. Izņemot nelielu posmu lejpus Plusonas pietekas, kur upe ir izteikta ieleja, upe tek pa līdzenu, pārpurvotu apvidu. Augšpus Pasienes upe tek pa Mudovkas purva malu. Pie Zilupes upē ierīkota ūdenskrātuve.

Lielākas pietekas Latvijā: kreisa’- Plusona (27 km), Podupe (7 km), Verbovka (7 km), Istra (39 km), Pudupe (13 km), Jučevas strauts (12 km), Kurjanka (11 km), Robeža (11 km); labā – Studenka, Pernovka (11 km).

Zilupē šķērso Rīgas – Maskavas dzelzceļa līnija, lejpus Zilupes – Rīgas – Maskavas autoceļš.

Garums Latvijā 80 km

Baseins Latvijā 769 km2

Gada notece no Latvijas teritorijas 0,16 km2

Kritums Latvijā 30 m (0,4 m/km)

 

Latvijas daba. 6.sēj. – Rīga: Latvijas enciklopēdija, 1998. – 144.lpp.

Foto no personīgā arhīva

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs