Bērnudārzs savu darbu uzsāka 1978.gadā,tas bija padomju saimniecības “Istalsna” bērnudārzs-mazbērnu novietne, kas atradās Ludzas rajona Ciblas pagasta c.Cibla.

Sākot ar 1986.gadu, tas sāk saukties par padomju saimniecības “Cibla” bērnudārzu-mazbērnu novietni, sakarā ar to, ka saimniecība sadalījās un padomju saimniecība “Istalsna” uzsāka patstāvīgu darbību.

Sākot ar 1992.gadu, tas nonāca Ciblas pagasta pakļautībā un sāka saukties “Ciblas pagasta bērnudārzs”, tā visus finansējumus sedza Ciblas pagasta padome. Bērnudārzā palika 1 grupa

No 1995.gada tika atvērta otra grupa. Sākot ar 1996.gada oktobri bērnudārzā ir atvērta diennakts grupa.No 2000.g. 1.septembra nosaukums ir mainīts uz Latvijas Republikas Ludzas rajona Ciblas novada pirmsskolas izglītības iestādeCiblasBD!