Atklāta 1921.gadā kā Latgales lauksaimniecības skola. Skolas dibinātājs bija Latvijā tolaik pazīstamais agronoms Pēteris Sauleskalns.malnavas-kol

1936. gadā skolu pārdēvēja par Malnavas lauksaimniecības vidusskolu. Malnavas lauksaimniecības skolu P.Sauleskalns vadīja no 1921.g.līdz 1940. g. Pēckara gados blakus agronomijas specialitātei varēja apgūt: zootehniķa, grāmatveža, elektriķa, automehāniķa specialitātes.

Pašlaik Malnavas koledža sagatavo autoservisa darbiniekus, uzņēmējdarbības speciālistus lauksaimniecībā, datorsistēmu tehniķus, grāmatvežus.  

Koledžas statusu skola ieguva 2003.gadā.

Par skolas direktoriem strādājuši: P.Sauleskalns, K.Students, V.Naglis, V.Rutmanis, J.Mežals, J.Laganovskis, A.Tomiļins, P.Labanovskis, J.Bozovičs. Kopš 2018.gada novembra par direktoru strādā Viktors Indričāns.

 

 

 

 

 

 

 

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs

http://www.aiknc.lv/lv/desc.php?id=149

Foto no SIA “Ludzas tūrisma aģentūra” arhīviem