zil.arodvid.sk1923. gadā pēc Ludzas apriņķa pašvaldības lēmuma Ludzā tika izveidota amatniecības skola, kurā bija divas nodaļas: mehanizācijas un galdnieku.

1960. gadā skola tika pārcelta uz Zilupi. Mācību korpusam tika nodota rajona padomes ēka Brīvības ielā 38. Skola gatavoja lauksaimniecības mehanizatorus, remontatslēdzniekus, elektromontierus.

20. gs. astoņdesmitajos gados uzceltas kopmītnes, un sporta zāle. No 2004. gada skola pāriet Izglītības un zinātnes ministrijas pakļautībā (agrāk Lauksaimniecības ministrijas pakļautībā).

Pašlaik te var apgūt pavāra, automehāniķa un būvstrādnieka specialitātes. Mācības notiek latviešu un krievu valodā. Vakara vidusskolā līdztekus var apgūt vidējo izglītību.

Par skolas direktoru no 1954. g. līdz 1980. gadam strādāja Jurijs Iļjenkovs-Tumovs, no 1980.gada skolas direktors ir Vladimirs Nikitins.

Kopš 2011. gada 1. septembra Zilupes arodvidusskola kā patstāvīga mācību iestāde vairs nepastāv. Tagad tā ir viena no Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas struktūrvienībām.

Austrumlatgales Profesionālā vidusskola izveidota, apvienojot Latgales Amatniecības meistaru skolu, Lūznavas Profesionālo vidusskolu, Viļānu 41. arodvidusskolu, Zilupes arodvidusskolu, Rēzeknes 14. arodvidusskolu, Rēzeknes Profesionālo vidusskolu.

 Par Zilupes skolas darbu atbild struktūrvienības vadītājs izglītības jomā Nikolajs Sudakovs.

 

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs