Ciblas skolai bijuši vairāki nosaukumi, atkarībā no atrašanās vietas (Degteru, Zeltiņu, Eversmuižas).

Eversmuižas skola dibināta 1864. gadā. (pēc citām ziņām – 1867. gadā) Bērni bija sadalīti trijās klasēs, mācības notika krievu valodā. Pirmā skolas ēka atradās netālu no Dekteriem. 1—1,5 km attālumā no Eversmuižas (pagasta centra), Degteru kalna tuvumā. Vēlāk tā pārcelta  uz pagasta centru. 1882. gadā skolā bija 25 skolēni, visi zēni. 1894. gadā – 38 zēni, 1897. gadā bija 34 zēni un 2 meitenes, 1904. gadā — 46 zēni un 9 meitenes. Ilgāku laiku Eversmuižas skolā strādājuši skolotāji: Vasiļevskis (1881 – 1894); Ļadinskis (1894 – 1905); Kļaviņš (1905 – 1916), Ticības mācības skolotāji – K. Stefanovičs (1867 – 1885), J. Višņevskis (1889 – 1894), Jēzups Janovičs (1896 – 1910), K.Buto (1910 — 1940).

1907.gadā uzcelta jauna skolas ēka. Muižniece Helēna fon Mevese skolai ziedojusi 1000 rubļu un vienu desetīnu zemes. Pārējo summu devusi zemste un valsts.

1921.gadā Eversmuižas pamatskolai piešķīra arī bijušo muižas trīs stāvu namu (pili) ar dārzu un apmēram 6 ha zemes. Mācību iestādei bija divas ēkas. 1921. gadā skolā bija 121 skolēns, bet 1930. gadā — 195.

1938.gadā Ciblas pagastā Eversmuižas skola pārdēvēta par Ciblas pamatskolu.

Ciblas skolas telpas 1942. gada vasarā tika atbrīvotas vācu okupācijas karaspēka vajadzībām. Skolai nācās darbu turpināt citās vietās – bijušajā muižas krogā, veikalnieka Puļča mājā Dekteros, saimnieku A. Boldāna  un M. Aleksāna sētās. 1944. gadā skola atgriezās vecajās telpās.

1945.gada 1. augustā tā pārtapa par Ciblas latviešu vidusskolu. 1949. gada 2. jūlijā to absolvēja – 24 audzēkņi. 1964. gadā svinīgi atklāta jaunā vidusskolas ēka. Kopš 1964. gada skola atrodas tagadējā ēkā.

Par skolas direktoriem strādājuši: Aleksandrs Valters (1920 – 1940), Ignats Daudišs (1941 – 1944), Florians Ankipāns (1945 – 1949), Pāvels Molčanovs (1950 – 1952), Staņislavs Gribusts (1953 – 1955), Vitālijs Pudāns (1956 -1972), Lidija Budreviča (1973 – 1979), Malvīne Loce (1980 – 1995), Marija Kārkla (1995 – 2016 ), Sarmīte Leščinska (kopš 2016.)

 

No grāmatas  Ciblas vidusskolai 60 / Malvīne Loce, Sarmīte Leščinska, Dagnija Piterāne, Taņa Laizāne, Jolanta Meirāne. – [B.v.] : [B. i.], [B.g.]. – 123, [1] llp.

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs