kars.muz.skKārsavas mūzikas skola dibināta 1959. gadā. Mācības pirmajā gadā klavieru un akordeona specialitātē uzsāka 39 bērni. Viņus mācīja Maija Blumena, Ināra Rītiņa un pats direktors. Vēlāk sāka darboties pūšamo instrumentu nodaļa. 1970. gadā tika atvērta vijoles nodaļa. Sākumā skola atradās kultūras nama telpās, 1977. gadā skola pārcelta uz bijušo sākumskolas ēku.

Kopš 1998. gada Kārsavā darbojās Ludzas Jura Soikāna mākslas skolas filiāle, bet 2000. gadā ar Kārsavas pilsētas domes lēmumu tā uzsāka strādāt patstāvīgi, pievienojoties Kārsavas mūzikas skolai. Pirmajā klasē tika uzņemti 7 bērni. Skolas mākslas nodaļa tika izvietota Kārsavas vidusskolas internāta telpās.

Kopš 2009. gada bērniem tika piedāvāta dejas mākslas pamatu programma.

1971. gadā skolā mācījās 76 bērni. 2000. gadā skolā strādāja 11 pasniedzēji un mācījās 110 skolēni, 2007. gadā mūzikas nodaļā bija 12 pedagoģu un 102 audzēkņu, mākslas nodaļā 4 pedagoģi un 60 skolēni. 2020. gadā kopā skolā mācījās 226 bērni.

Skolas pirmais direktors bija Jevgēnijs Noviks. 1960. gadā par skolas direktoru sāka strādāt Gunārs Bošs. No 1989. gada skolas direktore ir bijusī šīs skolas absolvente Vera Krišāne.

 

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs

Foto no Nikolaja Mortukāna arhīva