1991.gada 18. aprīlī – lēmums par bērnu mākslas skolas dibināšanu. Skolu dibinājis un līdz 2001. gadam vadījis Antons Kūkojs.

Īsā laikā 1991. gada vasarā jaundibināmās skolas vajadzībām tika izremontēta ēka Stacijas un Kr.Barona ielu stūrī.

 

makslas skola 

 

1997. gada, ar pilsētas domes lēmumu iegūstot citas telpas Stacijas ielā 62 otrajā stāvā.

Otrajā pastāvēšanas gadā skolā tika izveidotas šādas ievirzes: tērpu šūšana un modelēšana, rokdarbi un aušana, keramika, floristika (no 2000. gada arī sakrālās mākslas nodaļa), koktēlniecība, atklāta bērnu mākslinieciskās fantāzijas akadēmijas nodaļa 6-7 gadus jauniem audzēkņiem.

Kopš 1993. gada skola aktīvi iesaistās rajona mākslas dzīves apritē, organizējot Mākslas dienu pasākumus.

1994. gada 3. jūnijā notiek pirmais izlaidums.

Ar pilsētas domes lēmumu 1996. gada jūnijā skolai piešķirts Jura Soikāna vārds.

2001. gada janvārī skolas vadību pārņēma Sandra Vorkale.

 

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs