1958.g. –dibināta mūzikas skola Ludzā, Latgalē kā pirmā šāda veida mācību iestāde. Pirmais direktors Pēteris Andrejs Baiža. Pirmie pedagogi Jānis Novicāns, Ivans Timofejevs, Aleksandrs Mačs, Arkādijs Kovnators, Nikolajs Rutkovskis. Pirmās specialitātes- klavieres, vijole, akordeons.

1962.g.- sāk darboties pūšaminstrumentu nodaļa.

1963.g.- pirmais izlaidums un mazākais skolas vēsturē- 4 absolventi.

1961.-1964. un 1967.-1993. gg.- skolas direktore Dzidra Baiža.

1992.g.- skola pārceļas uz jaunām telpām Stacijas 45.1993.-1999.gg..- skolas direktore Lolita Greitāne.

1997.g.- skola tiek pārveidota par Ludzas mūzikas pamatskolu, kur paralēli mūzikas programmām bērni no 1.-4. klases apgūst arī vispārizglītojošos priekšmetus.

1999.-2007.gg.– skolas direktore Tatjana Razguļajeva.

2004.g.- Lielākais izlaidums skolas vēsturē-29 absolventi.

2007.g.- Skolas direktore Lolita Greitāne.

2008.g.- Tiek atvērta kora klase.

 

Skolā arbojas klavierspēles, akordeona spēles, vijoļspēles, pūšaminstrumentu spēles nodaļas un kora klase.

Pamatdarbā strādā 22 pedagogi, blakusdarbā -7 pedagogi.

Skolā darbojas akordeonistu orķestris, vijolnieku ansamblis, pūšaminstrumentu ansamblis, 1 .-2. un 3.-4. klašu kori, popgrupa ,,Spices”, folkloras kopa, rokdarbu pulciņš, tautas deju kolektīvs “Atvasītes”.

Skolas tradīcijas – audzēkņu koncerti 18.Novembra svētkos, Ziemassvētkos, Lieldienās, Mātes dienā un mācību gada noslēgumā, Miķeļdienas tirgus, netradicionālās modes skates, vecāku balle.

Skolā bieži viesojas pazīstami izpildītājmākslinieki un koncertē audzēkņiem un pilsētas iedzīvotājiem.

Ik gadu audzēkņi piedalās valsts un starptautiskajos konkursos un gūst panākumus.

No 2012.gada Ludzas Mūzikas pa­matskolā bērniem ir iespēja apgūt vēl vienu profesionālās ievirzes programmu — dejas mākslu.

 

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs