Ludzas rajona bērnu jaunatnes sporta skola (BJSS) dibināta 1963.gada 1.septembrī ar vieglatlētikas un rokasbumbas nodaļām, kuras ir arī pašlaik. No 1968. līdz 1971.gadam darbojās šaha nodaļa, 1968.-1973.gadā klasiskās cīņas nodaļa. Sākot ar 1992.gadu skolā iekļauta svarcelšanas nodaļa, kas agrāk darbojās sporta biedrībā “Varpa”.

Interese par skolu ar katru gadu pieaug. 1963.gadā sporta skolu apmeklē 123 audzēkņi, bet 2003.gadā to skaits pārsniedz 500. Pastāv profesionālās ievirzes sporta izglītības programma un interešu izglītības sporta programma. Mainās skolas nosaukumi, mainās uzdevumu prioritātes, bet nemainīgi visos laikos paliek treneru un darbinieku centieni savu darbu veikt augstā profesionālā līmenī. Ir izaudzināti sportisti, kuru vārdi izskanējuši Latvijā un pasaulē.

Sporta skolā trenera pienākumus ir veikuši N.Putāns, V.Stoļarovs, V.Treikalis, R.Jahins, A.Ozols, S.Rudušs, N.Piroženoks, B.Meļņikovs, J.Baranovs, I.Zalītīs, A.Leščinskis, V.Nikitins, V.Ivanovs, Ē.Gutāns, S.Tretjakovs, E.Laganovska, A.Bandurovs, A.Grebežs, A.Buķelis, V.Visockis, A.Gendelis, A.Stepkāns, M.Matuļenko, A.Piroženoks. Darbu turpina J.Ostaševs, R.Miškins, G.Iļjenkova, V.Krišāns, kā arī jaunās paaudzes treneri – S.Fenčenko, R.Muižnieka, I.Avota, O.Neško, I.Afanasjevs, V.Dolgiļevičs, M.Piroženoka, B.Kobilinska, I.Stepkāne, E.Zverjako, A.Narnickis.

Pirmais mācību daļas vadītājs Juris Ostaševs, no 1975. gada – Anatolijs Stepkāns, no 1977. gada – Nikolajs Piroženoks, no 1986. gada – Jeļena Visocka, no 1998.gada – Anna Brankova, no 2000. gada –  Elēna Fjodorova.

Ilggadēja sporta skolas metodiķe bija Irēna Novika no 1963. līdz 1980.gadam. No 1980. līdz 1983.gadam metodistes pienākumus pildīja Irēna Morozova, ilggadējā Ludzas vidusskolas skolotāja. No 1984.gada šo darbu veica Jeļena Visocka, kas no 1986.gada kļuva par mācību daļas vadītāju.

Pirmais sporta skolas direktors no 1963.gada līdz 1977.gada jūlijam – Nikolajs Putāns. 1977.gadā Nikolajs Putāns kā treneris aizgāja strādāt uz Murjāņu sporta internātskolu.

No 1977.gada jūlija līdz 1985.gada septembrim BJSS direktors bija Anatolijs Stepkāns, no 1985.gada līdz 2010. – Alīna Gendele, no 2010.gada – Elēna Fjodorova.

Par handbolu rajonā bija radusies nopietna interese. Par to liecina sporta skolas rokasbumbas nodaļas audzēkņu skaita pieaugums. Daudzi handbolisti pēc skolas beigšanas savu dzīvi saista ar sportu un atgriežas rajonā jau kā jaunie sporta speciālisti. 1970.gadā darbā Kārsavā pēc LVFKI absolvēšanas stājas Gaļina Iļjenkova (dzimusi Jakovļeva), vēlāk — Ludzas rajona sporta darba koordinatore un trenere līdz pat šodienai. Pēc pāris gadiem (un turpmāk gandrīz katru gadu) kā treneri rajonā atgriežas bijušie sporta skolas absolventi, kuru ieguldījumu handbola attīstībā nevarēja nepamanīt — Anatolijs Stepkāns, Antons Buķelis, Zinaīda Vasiļjeva, Staņislavs Tretjakovs, Andrejs Grebežs. Jau vēlāk, 1980.gadā, par treneri sāk strādāt Antons Gendelis, vēl pēc diviem gadiem — Vladimirs Visockis, 1989.gadā — Ruta Muiženika (Zveginceva), kura veiksmīgi to dara arī šobrīd.

Trenera maizē ilgāku vai mazāku laiku BJSS pabijuši vēl daudzi bijušie absolventi. Pēdējos gados uzsākuši darbu jaunās paaudzes treneri: E. Fjodorova, A. Narnickis, In. un Il. Stepkānes, E. Zverjako.

 

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs