Mežvidu I pamatskola dibināta 1907. gadā un sākumā atradās Skūpovā Ilzes Mortukānes mājā, kur pastāvēja 4 gadus. Pirmais skolotājs bija Elkavs. 1914. gadā tā tika pārcelta uz Bokšu sādžu, bet 1918. gadā nodega.

1920. gadā skola tika pārcelta uz Mežvidiem un ierīkota kroga telpā, bijušajā vācu muižnieka Maldenberga muižas ēkā. 1938. gadā Mežvidu 6-klasīgā skolā aktīvi darbojās mazpulku organizācija. Mazpulkam bija savs karogs. 1940. gadā skolas direktors – Pēteris Stabrovskis. 1946. gadā skola pārdēvēta par Mežvidu septiņgadīgo pamatskolu.

1950. gada 27. novembrī skola nodega. 1957. gadā skolu atjaunoja. Par pārziņiem un direktoriem strādājuši: Pēteris Stabrovskis, Jevģēnija Lisovska, Alberts Gasparenoks, Domicella Silkāne, Viktorijs Krišāns.

1950-tajos gados darbojās pirmā Mežvidu septiņgadīgā skola. 1961. gadā pārdēvēta par astoņgadīgo skolu.

mezvidi Isk 2No 2009. gada – Kārsavas novada Mežvidu pamatskola, no 2021. gada – Ludzas novada Mežvidu pamatskola.

Foto no grāmatas: Ludzas apriņķa skolu albums. 1937.gads.- Foto J.Stanko, Rīga

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs