Pirmā skola pagasta teritorijā dibināta 1862. gadā (Raibakozu sādžā). 1870. gadā skolas ēku pārveda uz Veženku sādžu (tagadējais Pildas ciems). 1893. gadā zemnieku nemieru laikā skola nodega. 1894. gadā uzcēla jaunu skolas ēku (darbojās līdz 1969. gadam). Skolēnu skaits 1921. gadā – 89 skolēni, bet 1931. gadā – 112 skolēni.

Pildas latviešu 1. pakāpes pamatskola darbojās no 1920. gada. Skolai bija piešķirti 4 ha zemes. 1921. gadā skolu apmeklēja 71 skolēns, 1931. gadā – 90.

1935. gadā Pildā darbojās 1. latviešu 6-klasīgā pamatskola un 2. latviešu 6-klasīgā pamatskola. 1936. gadā Pildas 2. 6-klasīgo pamatskolu pārdēvēja par 1. pakāpes 4-klasīgu, pārceļot to no Tribuhiem uz Peļņu ciemu. Šīs skolas 2. pakāpes klases pievienoja 3. Pildas pamatskolai. XX gadsimta trīsdesmitajos gados I Pildas skolas pārzine bija Malvīna Ņukša, 2. Pildas skolas pārzinis bija Dominiks Savickis.

1937. gadā Pildas 2. pamatskola pārvietota tālāk no 3. Pildas pamatskolas, jo attālums starp abām skolām bija tikai 2,5 km. 1940. gados darbojās latviešu skola ar četrām krievu paralelklasēm.

1956. gadā, apvienojot latviešu un krievu skolu, tika izveidota divplūsmu Pildas I septiņgadīgā skola. Skola atradās trijās ēkās.

Jauno ēku uzcēla 1969. gadā. 1986. gadā skolai tika uzcelta piebūve. Darbojās astoņgadīgā, velāk deviņgadīgā skola.

2011. gadā skolai pievienoja Ņukšu pamatskolu.

2021. gadā skolai tika pievienots Pildas bērnu dārzu.

Pildas skolas direktori – Dominiks Savickis, Klemens Razvadovskis, Sofija Vekša, Staņislavs Gribusts, Valentīns Buļs, Inese Romanova, Jurijs Zeļčs.

 

Foto no grāmatas: Ludzas apriņķa skolu albums. 1937.gads.- Foto J.Stanko, Rīga

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs