Pudinavas pamatskola atrodas Mērdzenes pagastā.

Pirmā tautskola pagasta teritorijā tika atvērta 1865.gadā. 1897.gadā atvēra Mihalovas draudzes pamatskolu. Tā bija 3-gad. krievu pamatskola, ko apmeklēja ap 100 bērnu no apkārtējām sādžām. 1920.gadā Pudinavā uzcēla latviešu skolu, bet pastāvēja arī krievu skola.

1964.gadā tika izveidota  divplūsmu skola, kas pastāvēja līdz 2000.gadam.

Tagad darbojas Pudinavas pamatskola tikai latviešu valodā. 45 darba gadus par skolas direktori nostrādājusi Valērija Kudare. Skolas nosaukums: Mērdzenes pamatskola.

 

 

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs