zilupes.maksl.sk1978. gadā Zilupē darbu sāk Mūzikas skola. 1998.gadā tā pārtop par Mūzikas un mākslas skolu ar mūzikas, horeogrāfijas, gleznošanas un aušanas nodaļām.

No 1978. gada par skolas direktori strādā Vera Doreiko-Sinkeviča.

 

 

 

 

 

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs