1965. gada septembrī Zilupē sāka strādāt Ludzas mūzikas skolas Zilupes filiāle, mūziku sāka mācīties 19 skolēni.

1972. gadā filiāle pārveidota patstāvīgajā Zilupes bērnu mūzikas skolā. 1980. gadā mūzikas skola pārceļas atsevišķās telpās.

Kopš 1997. gada skolā darbojās Horeogrāfijas nodaļa, vadītāja Oksana Štrauha. 1998. gadā Zilupes bērnu mūzikas skolā strādāja mūzikas, horeogrāfijas, gleznošanas un aušanas nodaļas. Bērni apguva mūzikas instrumentus (vijoles, akordeona, klavieru un pūšamo instrumentu) spēli, dejas pamatus, un mākslu – zīmēšanu, veidošanu, dažādu skaistu lietu darināšanu.

Kopš 1998. gada skola atrodas divstāvu mājā pilsētas centrā.

2000.gadā mūzikas skola tika pārveidota par mākslu skolu un 2003.gadā – par Zilupes mūzikas un mākslas skolu.

2009. gadā tika atbalstīts Zilupes mūzikas un mākslas skolas projekts “Kokapstrādes darbnīcas izveidošana”. Projekta ietvaros tika izremontētas divas telpas darbnīcai, uzstādīti kokapstrādes darbgaldi.

2014. gadā skolas ēka tika renovēta un siltināta.

2015. gadā skolu pabeidza 7 audzēkņi: divi jaunieši absolvēja mākslas nodaļu, pieci – mūzikas nodaļu. 2016. gadā skolā mācījās 127 audzēkņi, no tiem 56 – mūzikas programmās, 41 – mākslas programmā un 30 – deju programmā. Skolā strādāja 12 skolotāji. 2018. gadā skolā mācījās 46 bērni mūzikas nodaļā, 22- deju programmā un 35 – tēlotājas mākslas nodaļā.

2020.-2021. gadā projekta ietvaros skolas telpās tika izveidots “Kopienu resursu centrs”.

Deju programma tika slēgta 2023. gadā.

1965.-1974. gados – skolas direktors Antons Lastovskis, 1974. – 1978. gados – Anita Brencsone, kopš 1978. gada par skolas direktori strādā Vera Doreiko-Sinkeviča.

 

 

 

 

 

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs