Pirmā skola Zilupē atklāta 1908. gadā. 1910. gadā Zilupē (bij. Rozenovskā) darbojās krievu sākumskola. 1912. gadā skola pārcelās uz jauno vienstāvu ēku. 1920. gadā skola pārdēvēta par Zilupes latviešu 6-klasīgo pamatskolu, kopš 1924. gada – Zilupes valsts 6-klasīgā pamatskola.

1927. gadā pēc arhitekta Indriķa Blankenburga projekta uzcelta četrstāvu valsts pamatskolas ēka. Ēka ir ar klasiski simetrisku apjomu kompozīciju, kas precīzi atspoguļo iekšējo telpisko struktūru. Apdarei raksturīga atturība. Fasādes centrālās daļas vainagojumā festonu virknes cilnis.

1940. gadā skola darbojās kā Zilupes krievu pamatskola, bet no 1941. gada atkal – Zilupes valsts 6-klasīgā pamatskola. Skolā bija divas baltkrievu klases. 1944. gadā skolas ēka tika sadedzināta. No 1944. gada – Zilupes krievu pamatskola, velāk Zilupes vidusskola.

1962. gadā ekspluatācijā nodotajai ēkai 1975. gadā uzcelta plaša piebūve un moderna sporta zāle.

1992. gadā uzsāktas apmācības latviešu valodā. 2010. gadā skolas ēka tika siltināta un renovēta, 2011. gadā tika izremontēti dabaszinību, ķīmijas, fizikas un matemātikas kabineti.

Kādreizējās pamatskolas un tagadējās vidusskolas pārziņi vai direktori bijuši: Jānis Ozoliņš (1933 – 1937), Jānis Lejiņš (1938 – 1940), Serafims Dinaburskis (1940 – 1941), Jāzeps Račko (1941 – 1944), Praskovja Romanovska (1944), Vladimirs Andrejevs (1945 – 1946), Arkādijs Tihomirovs (1947 – 1948), Timofejs Sļomkins (1948 – 1954), Nikolajs Belošapko (1954 – 1974), Ņina Lastovska (1975 – 1989), Regīna Iļjina (1989 – 2013), Alla Čekstere (kopš 2013. gada). Savulaik šajā skolā strādājis ievērojamais vēsturnieks Nikolajs Ķaune un Zilupē dzīvojušā dramaturģe Māra Rītupe (Marija Jermaka).

Zilupes ebreju pamatskola darbojās no 1921. gada. 1921. gadā skolu apmeklēja 62 skolēni, bet 1931. gadā – 94. 1931. gadā skola pārdēvēta par Zilupes pilsētas ebreju 6-klasīgo pamatskolu. Skolas pāziņi – Giršs Losevs, E. Malkins. 1941. gadā skola tika slēgta.

 

 

 

 

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs

Foto no grāmatas: Ludzas apriņķa skolu albums. 1937.gads.- Foto J.Stanko, Rīga