Goliševas krievu 6-klasīgā pamatskola dibināta 1855. gadā Goliševas ciemā pareizticīgā mācītāja Šarovska mājā. 1889. gadā pārdēvēta par baznīcas skolu. 1890. gadā baznīcu virsvalde izsniedz skolas ēkas celšanai 253 rubļus, bet vietējā muižniece, baronese Frederika dāvinājusi skolas celšanas vajadzībām meža materiālu. Skolas ēku uzcēla 1891. gadā. 1915. gadā skolas vajadzībām piebūvēta vēl viena ēka. 1920. gadā skola pārdēvēta par krievu 4-klasīgo pamatskolu, bet 1924. gadā pārdēvēta par krievu 6-klasīgo pamatskolu. 1932. gadā skolā atvērtas latviešu paralēlklases. 1937. gadā – pārdēvēta par jaukto tautību skolu, pārzine – Skaidrīte Ozoliņa.

1937. gadā Goliševas jaukto tautību pamatskola pārdēvēta par Mērdzenes pagasta Aizgāršas 6-klasīgo jaukto tautību pamatskolu. Skolas pārzinis bija Vasilijs Gerhards.

1938. gadā apstiprināts Aizgāršas 6 klasīgās pamatskolas karogs ar rakstu: ”Augsim Latvijai!”.

1950-tajos gados tā pastāvēja kā septiņgadīgā skola. Kopš 1961. gada – astoņgadīgā skola. Jaunā ēka uzcelta 1963. gadā. Kopš 1987. gada pastāvēja kā deviņgadīgā skola.

Skolas direktori – Lidija Matvejeva, Pēteris Žukovs, Aleksejs Cvetkovs.

2010. gadā skola slēgta.

 

Foto no grāmatas: Ludzas apriņķa skolu albums, 1937

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs