Pēc Ludzas apriņķa skolu inspektora O. Svennes datiem Bārtuļu skola minēta 1903. gadā. Līdumnieku pagasta Aizpūres sādžā darbojās zemstes skola. Bārtuļu tautskola – dibināta ap 1912. gadu. 1917. gadā skola likvidēta.

Velāk atvērta Zabolotjes latviešu 1.pakāpes pamatskola Zabolotjes muižā, netālu no Bārtuļiem. Pēc tam no Zabolotjes muižas skola pārvietojās no vienas sādžas uz citu, kamēr Miuriniekos (Īsos Kušneros) tā palika Augusta Kapustana mājās. To sauca par Zabolotjes pulkveža Apīņa pamatskolu. Tajā strādāja divi skolotāji. Ilgāku laiku skolas pārzinis bija V. Salinīks. 1921. gadā skolā bija 108 skolēni, 1922. gadā – 105, 1923. gadā – 88, 1924. gadā – 65, bet 1929. gadā – 30. Mazā skolēnu skaita dēļ 1929. gadā skola tika likvidēta.

1928. gadā apriņķa skolu valde sadalīja Zabolotjes skolu. Vienu daļu inventāra un vienu skolotāju atstāja Miurinīkos, bet jau pēc gada, 1929. gadā skolu likvidēja. Otru inventāra daļu un otru skolotāju pārcēla uz Bārtuļiem, nodibinot tur 1. pakāpes pamatsskolu. Bārtulu skolas skolotājs bija literāts un pedagogs Konstantīns Kravaļs (1900 – 1978). 1931. gadā skolā atvēra 5. klasi. Tad 1932. gadā skola pārveidota par Bārtuļu 6-klasīgo pamatskolu. XX gadsimta trīsdesmitajos gados skolas pārziņi bija Klimantija Pudare, J. Barkāns. 1929. gadā skolā mācījās 77 skolēni, bet 1931. gadā – 76. 1932. gadā Bārtuļu skola pārveidota par latviešu sešklasīgo pamatskolu.

1938. gadā Bārtuļu skola pārdevēta par Aizpūres skolu. Par skolotājiem strādāja A.Dombrovskis, M.Koņuševska, R.Bērziņš (tīcības mācības skolotājs) u. c.

1945. – 1946. gadā tika izveidota Aizpūres latviešu nepilnā vidusskola. Ēka, kurā skola darbojās 60-tajos gados, bijusī mācītāja māja, pie kuras uzcelta piebūve. 1950-tajos gados tā bija septiņgadīgā skola. 1960. gadā Aizpūres septiņgadīgajai skolai pievienoja Verumu skolu.

Kopš 1962. gada – astoņgadīgā skola.

Par sākumskolu kļuva 2000./01. mācību gadā.

Skolas direktori – Erna Pudare (1944. – 1945.), M.Turlajs (1945. VIII – 1945.22.XII), Paulīna Kuzika (1945.22.XII – 1946.VIII), Modests Trukšāns (1946.VIII – 1947.VI), Boļeslavs Rudusāns (1947.VI – ?), Valentīna Romancāne (? – 1953.), Konstantīns Katkevičs (1953. – 1963.), Vladislavs Sprudzāns (1963. – 1975.), Erna Mekša (1975. – ?), Ināra Soprāne (? – 2001.).

2001. gadā Aizpūres skola slēgta.

 

 

Foto no grāmatas: Ciblas novads 1.gr. / sast. Arturs Trukšāns  – Rēzekne , 1999 . – 175. lpp.

un no personīgā arhīva.

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs