Istras pagasta Annapoles pamatskola pēc Ludzas apriņķa skolu inspektora O. Svennes datiem minēta 1922. gadā. Annapoles latviešu 4-klasīgā pamatskola darbojās no 1923. gada Istras pagasta Kuprīšu ciemā īrētās telpās. Strādāja viena skolotāja.  1923. gada rudenī skola tika pārvietota uz Pračku ciemu. 1924. gadā skola tika pādēvēta par jaukto tautību pamatskolu. 1926. gadā skolai Annapoles muižā tika piešķirti 6 ha zemes ar māju, kura būvēta vēl klaušu laikos. 1923. gadā skolu apmeklēja 30 skolēnu, 1931. gadā – 78, bet 1936. gadā – 99.

1937. gadā Annopoles 4-klasīgā jaukto tautību pamatskola pārdevēta par Istras pagasta Kļavu 4-klasīgo jaukto tautību pamatskolu. 1939. gadā skolā mācījās 106 skolēni un strādāja 3 skolotāji.

Skolā strādāja skolotāji – Lauma Ķenga (1923-1925), Arturs Zīle (1925-1928), Zelma Krastiņa (1926-1929), Anastasija Dobrovoļska (1928-1929), Rozalija Siliņš (1929-1937), Elza Stradiņš (1929-1930), Pēteris Kļaviņs (1930-1933), T. Zjatjevs un S.Trojanovskis (tīcības mācības skolotāji). Skolas pārziņi  – Rozālija Siliņš (1929-1937), Olga Greča (1933-1937), Vasilijs Ņikiforovskis(1939-1941).

1943. gada 1. augustā Istras pagastā atvērta latviešu tautības pamatskola ar nosaukumu „Kļavu pamatskola”, kura atradās vienās telpās ar Kļavu krievu pamatskolu.

1960. gadu sākumā darbojās kā Kļavu 7-gadīgā skola, 1963. gadā – astoņgadīgā skola, vēlāk – pamatskola.

Skola slēgta 1972. gadā.

 

Foto no grāmatas: Ludzas apriņķa skolu albums, 1937

Plašāk Ludzas pilsētas bibliotēkas datu bāzēs