Jaunslobodas pamatskola dibināta 1865. gadā pie Jaunslobodas pareizticīgo draudzes mācītāja N. Kušiņa, kurš arī bija pirmais skolotājs. 1868. gadā skola tika pārcelta uz Briģu ciemu, kur pastāvēja līdz 1870. gadam. Līdz 1912. gadam tā skaitījās kā baznīcas skola.

Skolas ēka, kur skola atradās 1935. gadā celta 1896. gadā Puncuļu ciemā, sākumā bija Petera Akateva privātīpašums, kurš uzdāvināja ēku skolas vajadzībām. Ēka no Puncuļu ciema pārcelta uz Jaunslobodu pie pareizticīgo baznīcas.

Pēc Latgales atbrīvošanas tā bija krievu skolu, bet 1921. gadā to pārorientēja par baltkrievu skolu. No 1923. gada 1. septembra tā pārdēvēta par latviešu 4-klasīgo pamatskolu, bet no 1925. gada 1. oktobra – par latviešu 6-klasīgo pamatskolu.

1939. gadā Briģu pagasta Jaunslobodas 6-klasīgā pamatskola pārdēvēta par Ausekļa 6-klasīgu pamatskolu. Skolā strādāja J.Barkāns, E.Barkāns, Klementijs Pudars, E. Pudars, V.Cielavs, A.Solovjovs, N.Preisis, K.Krivena, L. Ļubkova, tīcibas mācības skolotāji – N. Jegorovs un M. Kravalis.

No 1944. gada līdz 1952. gada 1. septembrim – Ausekļa nepilnā viduskolā, no 1952. līdz 1962. gadam – septiņgadīgā skola. Kopš 1962. gada septembra – astoņgadīgā skola. Skolas direktori – Mečislavs Mežeckis, Rita Osipāne.

1980-to  gadu otrajā pusē Ausekļa skola tika slēgta.

 

Foto no grāmatas: Ludzas apriņķa skolu albums, 1937